مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتشار پستی خبر از دیدار خود با سیدرضا مرتضوی، استاندار جدید اصفهان داد: خواسته نمایندگان استان بر جریان دائمی زاینده رود است و امروز باید از مسؤولان استان و نمایندگان صدای واحدی در حل مسأله آب شنیده شود و برنامه های اقدام در حل این مساله به صورت یکپارچه از تمامی نهادهای تصمیم گیر ترسیم شود.
بهتر است در استانداری جدید، ستاد هماهنگی مساله آب برای تصمیم گیری جامع و یکصدا تشکیل شود، با شرایط اقلیمی کنونی و مدیریت ناصحیح این سالیان، امروز مصارف آب دوبرابر منابع آن است و مدیریت صحیح آب در تعامل با سایر نماینده های استان های همجوار با مشارکت تمامی ذی نفعان علاج این مسأله خواهد بود.

اشتراک این خبر در :