ابوالفضل قربانی، عضو شورای شهر اصفهان: بر خلاف آنچه که مسؤولان قبلی ادعا و اظهار می کنند در حال حاضر شهرداری اصفهان نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است و شاید پس از قید در صورت جلسات بیش از این نیز عدد بدهی ها افزایش پیدا کند. در دوره قبلی شورا در مراسم معارفه شهردار وقت، رئیس شورای وقت بدهی شهرداری را ۳۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و در زمان دیگری این عدد هزار میلیارد تومان و در تاریخ دیگری ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. رسانه ها نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشند که بخش عمده روشنگری در این مورد به عهده رسانه ها است تا معلوم شود وضعیت شهرداری اصفهان در این شرایط به چه شکلی است.

اشتراک این خبر در :