بقلم [محسن توکلی] خبرنگار و فعال رسانه در بهارستان-اصفهان :

ایجاد زیرساخت‌های لازم درجهت گسترش و تقویت ورزش شهر، از سوی مدیریت شهری آن امریست ضروری و انتظار میرود باوجود پتانسیل بالا در بهارستان و نیز عدم توجه مسئولین ذی‌ربط در شهرستان، شهرداری بهارستان این حوزه را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. اذهان عموم شهروندان تخریب تنها زمین قابل تمرین “اسکیت حرفه‌ای شهر” توسط مدیریت شهردار کنونی بهارستان را هنوز فراموش نکرده‌اند، دفع نخبگان استثنایی ورزش شهر در سایه بی توجهی و مدیریت غلط شهرداری حادث میشود، این بی مدیریتی باعث شد انتقاد فعالین فرهنگی و ورزشی، رسانه‌های محلی و بزرگان شهر را دنبال داشته باشد، شهرداری در واکنش به انتقادات از طراحی و اجرای “زمین اسکیت استاندار” بصورت حرفه‌ای در بهارستان و در کوتاه ترین زمان خبر داد، و اکنون بیش از یکسال گذشته؛ شاهد هستیم که طرح و نقشه “زمین اسکیت بهارستان” مورد اشاره شهرار بهمراه دیگر نقشه‌ها در فایل های بایگانی واحد طرح و برنامه شهرداری گم شده و قهرمانان اسکیت حرفه ای شهر هنوز بر آسفالت ناایمن خیابان های ورودی بهارستان درحال تمرین هستند.!!

عملکرد بسیار ضعیف شهرداری بهارستان و عدم مدیریت صحیح در برنامه ریزی خلاق شهری گوشه‌ای از بی تدبیری حاکم است، شهرداری بهارستان علاوه بر عدم حمایت از تیم های ورزشی؛ تجلیل و تشویق از نخبگان، نام‌آوران، هنرمندان، کارآفرینان، قهرمانان و فرهنگیان در حوزه های مختلف فرهنگی-اجتماعی، هیچ اقدامی جهت ایجاد نشاط اجتماعی و انگیزه در شهروندان و حتی برنامه‌ای نسبت به توسعه زیرساخت های لازم شهر در راستای هویت سازی و اصالت بخشی برای بهارستان نداشته و اقدام قابل قبولی را نیز شاهد نبودیم.به واسطه کم توجهی مدیریت شهری نسبت به ظرفیت های موجود منطقه، حوزه ورزش این شهر برغم استعداد فوق العاده؛ بشدت تضعیف شده و نیاز مبرم است که در اسرع وقت نوع نگرش در صحن «شورای اسلامی شهر بهارستان» بررسی و مورد بازنگری قرار گیرد تا “شهرداری بهارستان” نیز همانند سایر شهرها و شهرداری‌های دیگر حضور فعال و مقتدرانه در حوزه ورزش داشته باشد.همه میدانیم؛ شهرداری حمایت نکند، از متولیان اصلی امر در شهرستان آبی گرم نشده و ذره‌ای توجه به این شهر نخواهند داشت، اینگونه است که بهارستان می‌شود سرآمد تولید بزهکاری و اعتیاد و فساد و… !!یک سینه حرف دارم، امانقطه چینی کافی‌ست‌…

اشتراک این خبر در :