با حکم دکتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان « محسن صادقی امینی » به عنوان سرپرست “دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان” منصوب شد.

محسن صادقی، پیش از این مسئولیت بازرسی و پاسخگویی به شکایات فرمانداری اصفهان، دبیر دوره سوم شورای اسلامی شهر اصفهان، مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیر کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری قم، مدیر کل طرحهای توسعه شهری شهرداری قم را در کارنامه سوابق اجرایی خود داشته است

اشتراک این خبر در :