نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس: کسب و کار دیجیتال و اینترنتی در زمینه توسعه اشتغال در کشور می تواند نقش بسیار بزرگی را ایفا کند و اگر بخواهیم برای همه بیکارانی که شغل مناسبی ندارند اشتغال لازم را ایجاد کنیم کسب و کارهای دیجیتال و اینترنتی فضای بسیار خوبی است. ا طرحی که در مجلس به عنوان صیانت از فضای مجازی مطرح است طرحی حمایتی برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال و اینترنتی است که از فعالیت های شاغلین این حوزه حمایت کرده و از ایجاد شغل های در آن پشتیبانی می کند این در حالی است که نگاه برخی مخالفان به این موضوع نگاهی منفی است، ولی مجلس یازدهم و وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی حمایت بالایی خواهد کرد.

اشتراک این خبر در :