محمد على رشادی جایگاه دار پمپ بنزین و رئیس سابق انجمن صنفی کار
فرمایی جایگاه های پمپ بنزین اصفهان:
و اصلی ترین دلیل از کار افتادن نازل ها، مربوط به فرسودگی کامل زیر ساخت سامانه هوشمند و PTها (دستگاههای کارتخوان نصب بر رویذپمپ ها) است. تعویض و نوسازی این کارتخوان ها برای دولت هزینه بسیاری دارد در نتیجه از قطعات تعمیری استفاده می شود. استفاده از قطعات برای این کارتخوان ها مانند تیوپ دوچرخه ای است که دارای ۱۰۰ وصله است و به
محض زدن وصله جدید، وصله قبلی، دچار پنچری می شود.
تمام جایگاهداران، در سامانه، گزارش خرابی را ثبت کرده اند. نوسازی سیستم هوشمند و تعویض کلیه PTها با وضعیت اقتصادی و تحریم ها مشکل است، ولی تک نرخی شدن فرآورده های نفتی باعث فعال شدن تمام
نازل های جایگاه های سراسر ایران خواهد شد./باشگاه خبرنگاران

اشتراک این خبر در :