یک کارشناس ارشد راه و ترابری گفت: برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری در صورتی که به درستی و بر طبق اصول علم شهرسازی انجام شده باشد، می‌تواند موجب رشد و توسعه شهر شود و در غیر اینصورت پاشنه آشیل شهر خواهد بود.

مجید عموچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: حمل و نقل شهری هم تبعات مثبت و هم تبعات منفی دارد و اینکه کدامیک از این ابعاد بیشتر نمایان شود، کاملاً بستگی به نحوه توسعه شهر و برنامه ریزی نظام حمل و نقل شهری دارد.

وی افزود: مدیریت شهری برای اینکه بتواند از تبعات منفی حمل و نقل مثل آلودگی هوا یا ترافیک جلوگیری کند، نیاز است از محل بودجه عمومی توسعه این نظام شهری را به پیش ببرد.

این کارشناس ارشد راه و ترابری ادامه داد: چنانچه برنامه ریزی حمل و نقل شهری دقیقاً پیاده شود، می‌توان امیدوار بود بسیاری از مشکلات و معضلات شهری مثل ترافیک یا آلودگی هوا حل شود.

عموچی با بیان اینکه هزینه‌های زیادی در بخش حمل و نقل عمومی به شهر و شهرداری تحمیل می‌شود، تاکید کرد: بیشترین هزینه‌های عمرانی شهرداری به خصوص در شهرهای بزرگ صرف گسترش حمل و نقل عمومی شده است و حتی با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی نیز سعی مدیریت شهری بر آن است تا خرید ناوگان حمل و نقل عمومی را در اولویت و دستور کار خود قرار دهد.

این کارشناس ارشد راه و ترابری تصریح کرد: به غیر از تأمین ناوگان به روز و به صرفه حمل و نقل، در نظر گرفتن کاربری‌ها به صورت مختلط نیز می‌تواند در راستای ارتقا و بهبود نظام حمل و نقل شهری کارساز باشد تا هر بخش از شهر خدمات شهری مورد نیاز را داشته باشد و شهروندان مجبور نباشند با تغییر محل و منطقه سکونت خود، سفرهای طولانی انجام دهند.

عموچی تاکید کرد: بدین منظور نیاز است خدمات شهری باکیفیت اعم از خدمات درمانی، تفریحی و تجاری در تمامی نقاط شهر وجود داشته باشد با این حال انجام برخی سفرهای شهری ضرورت دارد و نیاز است حتماً برای آن برنامه ریزی شود.

وی گفت: سفرهای کاری از جمله سفرهای شهری است که معمولاً همه روزه انجام می‌شود و گاهی اوقات تا حاشیه شهر ادامه پیدا می‌کند لذا نیاز است برای انجام این سفرها وسایل حمل و نقل متناسب در نظر گرفته شود.

این کارشناس ارشد راه و ترابری اضافه کرد: از دیگر عوامل اثرگذار بر نوع وسایل حمل و نقل، بافت شهری است که برنامه ریزی برای آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است که این خود زمینه را برای ایجاد گره‌های ترافیکی و تخریب بافت‌های شهری فراهم می‌کند.

عموچی ادامه داد: هرکدام از بافت‌های شهری ویژگی‌های مختص به خودش را دارد و نیاز است در فرآیند تهیه طرح‌های شهری، نوع وسایل حمل و نقل عمومی و نحوه گسترش شبکه حمل و نقل در بافت‌های شهری مدنظر قرار بگیرد.

اشتراک این خبر در :