عیدی امسال کارگران بین ۵.۳ تا ۷.۹ میلیون تومان است
، مطابق قانون کار عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است؛ بنابراین امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین پنج میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۹۰ تومان تا هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود.
و در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه های کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می کنند و معمولا سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

اشتراک این خبر در :