#رضا_اسلامی مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان اصفهان:
شهرک نیرو هوایی در این کلانشهر سال ۹۶-۹۷ به علت فرونشست از سکنه خالی شده است.
شهرک نیرو هوایی واقع در منطقه خانه اصفهان این کلانشهر که زمان قبل از انقلاب ساخته شد و افسران و خلبانان در آن زندگی می‌کردند سال ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ به علت فرونشست زمین از سکنه خالی شده و هم اکنون تعداد انگشت شمار در این شهرک زندگی می‌کنند.
نشست زمین در این منطقه به حدی است که ساکنان آن را ترک کردند و قابل سکونت نیست؛ منطقه “خانه اصفهان” از بلوار میخک گرفته تا خیابان‌های بنفشه جنوبی و شمالی تحت تأثیر فرونشست است و حتی خانه نوساز و مسجدی که ساختند یا اداره پست در همین خیابان آثار ترکهای فرونشستی در آنها دیده می‌شود و این شهرک دیگر قابل سکونت نیست.
اگر شما به پایانه حمل نقل امیر کبیر در شاپور جدید بروید همین ترک‌ها را خواهید دید. این ترک‌ها به حدی بوده است که دفتر پست این پایانه تخلیه شده است.

اشتراک این خبر در :