اصفهان از جهت اینکه با همه وجود و امکان پای انقلاب و نظام و ارزش ها ایستاده، استان ویژه ای است و شاید کمتر خانه ای در استان اصفهان باشد که در آن ایثارگر نباشد. محور شدن مسأله رفع فقر و بیکاری در استان اصفهان باید انجام شود. با ارج نهادن به همه کارهایی که با هدف فقرزدایی در حاشیه اصفهان و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر انجام شده، باید تلاش کنید یک کار ویژه برای مسأله فقرزدایی در این استان ها انجام شود

اشتراک این خبر در :