بانک مرکزی: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت به کارت، به زودی مجموع تعداد تراکنش های واریزی که به کارت های هر شخص حقیقی (کد ملی) در یک روز انجام می گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

اشتراک این خبر در :