معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری: حدود ۲ سال است که هیأتی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و فعالان اقتصادی و دستگاه ها اجرایی بعضی از قوانینی که احساس می کنند زائد و دست و پاگیر است را آنجا می فرستند و لغو می کنند و تاکنون بسیاری از این ضوابط لغو شده و کار راحت تر شده است؛ در سایت وزارت اقتصاد قوانینی که حذف شده، وجود دارد.

اشتراک این خبر در :