عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:

افرادی که واکسن نزنند قوانین جدی شامل حالشان خواهد شد؛ چراکه واکسن اکنون در دسترس است و همه باید واکسن بزنند. اخذ تست سریع دوره ای درباره واکسن زده ها است. کسی نمی تواند کارمند دولت باشد و واکسن نزده باشد.
اطلاعات هرکسی که واکسن دریافت کرده است (کدملی و خودرو) در سامانه موجود است. زمانی که خودرو از مقابل دوربین عبور می کند مشمول جریمه نمی شود؛ اما برای کسی که واکسن نزده است جریمه های سنگینی قائل میشویم./ایسنا

اشتراک این خبر در :