سرهنگ محمدرضا محمدی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان: و بیش از ۳۰ دستگاه و ارگان در ترافیک دخیل هستند و همه این سازمانها باید برای همگانی شدن آموزش فرهنگ رانندگی اقدام کنند، از فضای مجازی و رسانه ها گرفته تا سازمانهای اجرایی ترافیک. ممکن است مشکلات افراد و
معضلات اقتصادی نیز در خشونت و نحوه رانندگی آنها تأثیر بگذارد.
در راستای تغییر فرهنگ رانندگی قانون کشور باید جنبه بازدارندگی پیدا کرده، در مبالغ جریمه تجدد نظر شده و سنگین تر شوند و قوانین جدیدتری در راستای تخلفات وضع شود. به عنوان مثال جریمه های پایین در برابر یک ماشین چند میلیاردی هیچ قدرت بازدارنگی ندارد و بهتر است خودروی افراد
در صورت انجام برخی تخلفات توقیف شود.
به تخلفات جدیدی که در میان مردم جامعه دیده می شود، استفاده ن کردن موتورسواران از کلاه ایمنی است. همچنین دور دور کردن رانندگان سرمست غرور نیز یکی از تخلفات مدرنی است که در سالهای اخیر افزایش یافته
است و با آنها مقابله می شود./ایمنا

اشتراک این خبر در :