زرگر، استاندار اسبق اصفهان: سخت ترین اتفاق برایم این بود که فکر می کردم از نظر تجربی و تخصصی امکان حل مشکل زاینده رود را دارم و تمام تجربه و علمم را به کار انداختم تا طرح ۹ماده ای را تهیه کردم و پس از آن طرح را به منظر اساتید دانشگاه و مسؤولان هم گذاشتم و همه بر جامع و مؤثر بودن طرح تأکید داشتند. از ابتدا هم مصوبه عالی ترین مرجع کشور را گرفتم و معتقد بودم اگر این طرح اجرایی شود، حدود ۴ تا ۵سال حوضه آبریز زاینده رود را احیا می کند پس از حدود ۲ سال متوجه شدم مسؤولان کشوری بنابه دلایلی که دارند حاضر به پشتیبانی از طرح نیستند، این طرح هم طرحی ملی بود و بدون پشتیبانی ملی ممکن نبود تلخ ترین اتفاق این بود که روزی به دیدن معاون اول رفتم و گفتم حدود ۳ سال قبل درخواستی داشتم و شما گفتید پس از ۳ ماه انجام میدهم و قول تان را انجام دادید و یک کار اساسی شده اما چندماهی است که حس می کنم به سراغ آن نرفته اید؛ در جواب گفتند که مشکلاتی وجود دارد و خیلی نمی شود کار را ادامه داد

اشتراک این خبر در :