على یارمحمدیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:
نمایشگاه در دنیا به عنوان پیش زمینه ای برای توسعه اقتصادی کشورها مطرح است و اگر کشوری به افزایش صادرات دسترسی پیدا کرده و بسیاری از مسائل تولید و اشتغال آن حل شده، این امر از طریق حضور در نمایشگاهها بوده است. انجمن جهانی نمایشگاه ها مطرح می کند، آنچه میان شهرهایی که شهرنشینی، آلودگی، ترافیک ومحیط زیست متشابه دارند تمایز ایجاد می کند، برگزاری رویدادهای تجاری و فرهنگی است؛ برگزاری نمایشگاه ها و رویداد های اقتصادی موجب افزایش سرمایه در آن شهر به صورت کارا می شود.قبل از دایر شدن نمایشگاه بین المللی اصفهان و زمانی که نمایشگاه پل شهرستان دایر بود، اصفهان در زمینه نمایشگاهی نسبت به بسیاری از کلان شهرها از لحاظ متراژ نمایشگاهی و از لحاظ کیفیت و استاندارد نمایشگاه، پایین تر بود، با انجام پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان ارزش افزوده ای بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ایجاد شده است. همچنین گنجینه معماری ایرانی اسلامی که بسیار بهادار بوده در این نمایشگاه استفاده شد و به همین موجب این نمایشگاه زیباترین و استانداردترین نمایشگاه در ایران است.

اشتراک این خبر در :