رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان: نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نسبت به پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه خود بی توجه هستند. امروز روز گرامیداشت زاینده رود است، این رودخانه سالهاست که خشک شده و آسیب های زیادی را به اقشار مختلف به ویژه کشاورزان و دامداران وارد کرده است.
شورای شهر باید بدون توجه به حاشیه سازی ها بلندگوی مطالبه گری خواسته های مردم باشد، از این رو از رئیس جمهور درخواست داریم سفر به اصفهان را برای حل مشکلات بحرانی این استان در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

اشتراک این خبر در :