سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان: و پس از چندین سال خون دل خوردن امروز دولتی زمام امور را به دست گرفته به دنبال آن است هدف امام و رهبری درباره جامعه اسلامی را اجرا کند
ان امروز با پدیده هایی روبرو هستیم که شیوه تبلیغ را دگرگون کرده است تصور من این است که مسجد و منبر هنوز جایگاه خود را میان مردم دارد؛ بنابر این از همه دوستان درخواست دارم این ظرفیت را در کمک به مجموعه دولت پای کار آورند. هجمه دشمن در فضای مجازی حتی بر روی افراد خودی هم تأثیر گذار بوده است؛ با همین جبهه فضای مجازی امروز جبهه مطالبه گری مضاعف را علیه دولت راه انداخته اند و گاه به دولتی که تنها چند ماهی است که بر سر کار آمده و هنوز بسیاری از مدیرانش مستقرنشده اند، حملاتی
می شود که ناجوانمردانه است.
و اگر داریم به فضای مطالبه گری دامن میزنیم باید بدانیم از کجا هزینه می کنیم و این جبهه، جبهه خودی نیست؛ خواهش دارم کمک کنید مساجد به
پشتیبانی دولت بیایند./امور مساجد

اشتراک این خبر در :