رضا فدایی، مدیر مرکز بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان: هفت درصد از واکسن کرونای پاستور سهمیه استان است که به زودی تحویل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می شود. واکسن های کرونای پاستور پس از تحویل به این دانشگاه، عادلانه در مراکز واکسیناسیون سراسر استان
توزیع می شود
اولین بخش از محموله ۶ میلیون دوزی واکسن پاستوکووک آماده توزیع در سراسر کشور شد.
همچنین ۱۸۰ هزار دز واکسن برکت به استان اصفهان از ابتدای واکسیناسیون کرونا تاکنون اختصاص داده شد، به علت اینکه هنوز سهمیه جدیدی از این نوع واکسن به استان اصفهان تخصیص داده نشده، باقیمانده واکسن ها برای تزریق دز دوم شهروندان استفاده می شود.

اشتراک این خبر در :