رضا اسلامی مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز اصفهان: عده ای می گویند ترکها در پل های چوبی، سی وسه پل و خواجو فرونشستی نیست، اما بهترین راه اندازه گیری به وسیله ابزار دقیق یعنی «GPS دو فرکانس» است. سال ۹۳ نامه ای به میراث فرهنگی فرستادیم و پیشنهاد این همکاری را دادیم اما از آن سال این کار بلاتکلیف ماند و سازمان زمین شناسی نمیداند دراین باره چه کاری باید انجام بدهد! اطلس فرونشست سازمان نقشه برداری که در سال ۹۸ منتشر شد، نرخ فرونشست را در سی و سه پل و پل خواجو تا میدان بزرگمهر، نشان داد. این داده ها که به وسیله دستگاه رادار کسب شده، همه نسبی هستند اما اگر می خواهیم نرخ فرونشست را دقیق تر در این مناطق بدانیم، راهش استفاده از «GPS دو فرکانس» و چند دوره پایش است.

اشتراک این خبر در :