هوای اصفهان، سالم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ بر اساس اعلام سامانه پایش، هوای کلانشهر اصفهان با میانگین شاخص ۸۰ AQI امروز سالم است.

البته، این عدد به شکل متوسط و میانگین اعلام شده؛ اما به شکل جزیی تر، هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۰۸، خرازی با ۱۱۳ و سجزی با ۱۱۱ AQI برای گروه‌های حساس ناسالم است.

در شاخص کیفی هوا، از صفر تا ۵۰ به معنی هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی هوای سالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنی ناسالم برای عموم و از ۲۰۱ تا ۳۰۰ به معنی بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر دیروز با ۱۱۶ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

اشتراک این خبر در :