کیفیت هوا در کلان‌شهر اصفهان امروز _ شنبه سی بهمن‌ماه_ در ساعت منتهی به هشت صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۸۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

ایستگاه جی با شاخص ۱۶۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان اکنون در ایستگاه انقلاب با شاخص ۸۸، باهنر با شاخص ۹۰، رهنان با شاخص ۸۲، فرشادی با شاخص ۵۹، فیض با شاخص ۷۷، کاوه با شاخص ۷۸ و میرزاطاهر با شاخص ۵۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های استانداری اصفهان، پروین، خرازی، رودکی، خواجو، باغ غدیر، دانشگاه و همچنین ایستگاه‌های مبارکه، شاهین‌شهر و سجزی فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.

اشتراک این خبر در :