سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا: قرار است دستگاه های دولتی و مراکزی که به خصوص به صورت قابل توجهی با مردم در ارتباط هستند، طی هماهنگی با آن ادارات، برای کارمندان آنها کارت واکسن صادر شود و ارائه خدمات به تمام پرسنل، کارکنان و کارمندانی که ارائه خدمات می کنند تنها برای افرادی است که واکسن زده و کارت واکسن دارند. افراد امروز نباید با ممانعت از تزریق واکسن کرونا، سلامت خود و دیگر افراد جامعه را به خطر بیندازند.

البته برخورد با کارمندانی که در برابر زدن واکسن مقاومت می کنند و محروم شدن از خدمات اداری، بانکی و … نیازمند الزامات قانونی است که باید مقدمات آن فراهم شود.

اشتراک این خبر در :