نوید حاجی بابایی، معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی اصفهان
سد زاینده رود تا پایان آب سالی تنها ۱۸ درصد آورد آب داشته که این میزان درحال حاضر به ۱۷ درصد رسیده و روز به روز این عدد رو به کاهش است.بارش ها در مهر و آبان ماه کمتر از نرمال خواهد بود و از اواسط آذر ماه شاهد بارش خواهیم بود، البته نسبت به سال گذشته زمستان بهتری در بارش ها خواهیم داشت.

اشتراک این خبر در :