معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام تا ۲۹ اسفند در طرح نهضت ملی مسکن تداوم دارد.

امیر زاغیان معاون با اعلام این خبر، اظهار کرد: مطابق با اعلام وزارت راه و شهرسازی ثبت نام تمام گروه‌ها در طرح نهضت ملی مسکن شامل مجردها و متاهل‌ها در حال انجام است و روز ۲۹ اسفندماه این مهلت به پایان می‌رسد.  

وی افزود: بر این اساس فرصت نام‌نویسی در سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی saman.mrud.ir برای تمام گروه‌ها تا انتهای سال جاری تمدید شد و مردم استان اصفهان که متقاضی بهره‌مندی از مزایای این طرح هستند می‌توانند اقدام به ثبت نام کنند.  

به گزارش ایسنا، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر نیز تمام گروه‌های واجدشرایط طرح نهضت ملی مسکن شامل افراد متأهل و یا سرپرست خانوار و مجردین شامل نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان، مردان مجرد بالای ۲۳ سال سن، (معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور)، زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال سن، بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال ثبت نام در سامانه هستند.       

وی با بیان اینکه ثبت نام در تمام شهرهای استان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: تأمین مسکن متقاضیان در شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک ترین شهر مجاور که امکان تأمین زمین در آن فراهم باشد، صورت می‌گیرد.

اشتراک این خبر در :