پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از شروع احداث پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان به عنوان اولین خط آهن سریع السیر کشور، همچنان این پروژه بلاتکلیف باقی مانده است اگرچه برخی خبرها از پیشرفت کمتر از ۵ درصدی ساخت این پروژه حکایت دارد و تنها کارگاه های مربوطه تجهیز شده اند، اما نماینده ایرانی شرکت چینی مدعی است زیرسازی قم-اصفهان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ا این پروژه که بهره برداری از آن می توانست مدت زمان سفر ریلی از اصفهان به تهران را به یک سوم کاهش دهد، از نیمه های تابستان سال ۱۳۹۸ به طور کامل متوقف مانده است.

اشتراک این خبر در :