سرهنگ جواد درستکار، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان
اصفهان
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی در ادامه طرح های کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی، از ۲۴ واحد صنفی ضایعاتی بازدید کردند که در نهایت برای ۱۲ واحد صنفی اخطاریه پلمب صادر و ۴
واحد صنفی نیز به صورت آنی با دستور مقام قضائی پلمب شدند.
ضایعاتی ها یکی از مکان هایی هستند که سارقان خرد اموال مسروقه خود را به آنان می فروشند، مسلما وقتی سارقان ببینند که کسی خریدار
اموال مسروقه آنان نیست دیگر مرتکب این عمل نمی شوند.
پلیس فعالیت این افراد به صورت هوشمندانه زیر نظر دارد و در صورت کشف اموال مسروقه از واحد صنفی آنان با مقابله قانونی و جلوگیری از
ادامه فعالیت خود مواجه خواهند شد. /موج

اشتراک این خبر در :