به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان تکمیل ۲ مدرسه از مدارس محله مسکن مهر شهر بهارستان توسط این شرکت در حال انجام است.

پروژه تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه شهید چمران با مساحت ۲۸۵۰ مترمربع و زیر بنای ۱۵۰۰ مترمربع در محله مسکن مهر شمالی و تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه شهید علی لندی نیز با مساحت بیش از ۲۸۰۰ مترمربع و زیر بنای ۱۵۰۰ مترمربع در محله مسکن مهر جنوبی توسط شرکت عمران بهارستان در حال انجام است.

با احداث این دو مدرسه، تعداد مدارس ساخته شده توسط شرکت عمران بهارستان در ۵ سال گذشته به ۱۰ مدرسه خواهد رسید.

اشتراک این خبر در :