پژمان پورشبانان، معاون امور توانبخشی بهزیستی استان اصفهان:
آمار معلولان تحت پوشش سازمان ما بیش از ۱۲۳ هزار معلول است که از این تعداد بیش از ۱۸ هزار نفر معلولیت شنوایی و بیش از ۹ هزار نفر معلولیت بینایی دارند.
در اکثر معلولیت ها با توجه به پیگیری هایی که در حال انجام است مراقبت هایی که در زمان بارداری صورت می گیرد و پیگیری هایی که از طرف سازمان بهداشت و درمان انجام می شود باعث می شود بروز اکثر معلولیت ها رو به کاهش باشد ولی در بحث معلولیت های جسمی حرکتی شاهد افزایش به دلیل سوانح هستیم؛ حدود ۱۲ درصد معلولان جسمی حرکتی در
اثر بی احتیاطی معلول شدند.

اشتراک این خبر در :