فریده محمدی مقام اول🥇مقام دوم🥈
یاسمن طهماسبی مقام اول🥇 شیما صادق میرزایی مقام اول🥇مقام سوم🥉 فاطیما دوستی مقام اول🥇مقام اول🥇 ستایش قنبری مقام دوم🥈 ثنا آقاحسینی مقام اول🥇

این موفقیت و افتخارآفرینی را به ورزشکاران عزیز، خانواده های محترم ایشان، مربی این تیم؛ «سرکارخانم فریده محمدی» ، جامعه ورزشی شهر و همشهریان شریف بهارستانی، تبریک عرض می نماییم .

کسب عناوین قهرمانی توسط بانوان تیم «فلات بهارستان» در مسابقات قهرمانی تکواندو “هان مادانگ” اصفهان

فریده محمدی مقام اول🥇مقام دوم🥈
یاسمن طهماسبی مقام اول🥇 شیما صادق میرزایی مقام اول🥇مقام سوم🥉 فاطیما دوستی مقام اول🥇مقام اول🥇 ستایش قنبری مقام دوم🥈 ثنا آقاحسینی مقام اول🥇

این موفقیت و افتخارآفرینی را به ورزشکاران عزیز، خانواده های محترم ایشان، مربی این تیم؛ «سرکارخانم فریده محمدی» ، جامعه ورزشی شهر و همشهریان شریف بهارستانی، تبریک عرض می نماییم .

این موفقیت و افتخارآفرینی را به ورزشکاران عزیز، خانواده های محترم ایشان، مربی این تیم؛ «سرکارخانم فریده محمدی» ، جامعه ورزشی شهر و همشهریان شریف بهارستانی، تبریک عرض می نماییم .

اشتراک این خبر در :