عباس کاظمی، مدیر حفاظت و بهره داری شرکت آب منطقه ای اصفهان:
اصفهان پنج ایستگاه منتخب حوضه زاینده رود شامل مقصود بیک، قلعه شاهرخ، چلگرد کم بارش و چلگرد پر آب و برف دارد، معروف ترین ایستگاه حوضه زاینده رود چلگرد است که در سال آبی گذشته ۸۲۴ میلی متر بارش دریافت کرد که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش بارش برف و باران داشته است.به دلیل وضعیت خشکسالی در شرق اصفهان توسعه کشاورزی به سمت غرب استان آمده است و بهترین کار این است که جلوی توسعه کشت گرفته شود زیرا اگر به موقع جلوی آن به موقع گرفته نشود؛ غرب اصفهان هم
همانند شرق دچار می شود.
هم زمان با کنترل برداشت ها باید جلوی توسعه دشت و کشاورزی گرفته شود زیرا در آینده این اتفاق خشکسالی در بالادست اصفهان را نیز درگیر
می کند./ایرنا

اشتراک این خبر در :