امیر ترک زاده، مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان:
به بیش از ۱۰ تن سرکه و ترشیجات غیر بهداشتی در بازرسی از کارگاهی غیر مجاز در شهر اصفهان کشف و معدوم شد. با اجرای طرح ضربت، بازرسان بهداشت محیط این مرکز کارگاه مخفی
فرآوری سرکه و ترشیجات را در این شهر کشف کردند.
در بازرسی از این کارگاه انواع ترشی و سرکه بصورت غیر بهداشتی کشف و جمع آوری شد. پرونده این کارگاه برای پیگرد قضایی متخلفان به دادستانی شهرستان اصفهان ارسال شد.

اشتراک این خبر در :