معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات هواشناسی اصفهان: ۱۰۸ میلیمتر بارش در سال زراعی گذشته در استان ثبت شد که این میزان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۳۰ درصد کاهش داشته است. کلانشهر اصفهان کم بارش ترین کلانشهر کشور بعد از زاهدان و کرمان بود، بیشترین کاهش بارش ها در سرچشمه های استان بود. میزان بارش ها در ایستگاه کوهرنگ نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۴۰ درصد افت داشته است، البته باید توجه داشت که کم بارشی تنها مربوط به سال آبی گذشته نبوده و طی سه سال این شرایط حادث شده است. بارش ها در مهر و آبان ماه کمتر از نرمال خواهد بود و از اواسط آذر ماه شاهد بارش خواهیم بود، البته نسبت به سال گذشته زمستان بهتری در بارش ها خواهیم داشت

اشتراک این خبر در :