مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان: سد زاینده رود در ماکزیمم ارتفاع، یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون متر مکعب ظرفیت دارد اما در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد معادل ۲۲۴ میلیون مترمکعب آب در آن وجود دارد که با این حجم باید آب مورد نیاز سه استان را در بخش کشاورزی، صنعت و شرب را تأمین کنیم. اگر مشکل نداشتیم سد بتنی دو قوسی آماده آبگیری بود که با تکمیل آن میتوانیم ۷۰ میلیون مترمکعب آب را به حوضه زاینده رود منتقل کنیم.

اشتراک این خبر در :