حجت الاسلام سیدمحمدصادق ابطحی مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور
مساجد استان اصفهان
در این ۴۳ سال عمر انقلاب نسبت به مساجد کوتاهی شده و در مجلس قانونی در خصوص وضعیت مساجد وضع نشده است.
در بحث تامین هزینه های مساجد هم سرقفلی های مغازه های مساجد از سوی سازمان اوقاف فروخته شده و تنها اجاره اندکی به مسجد تعلق می گیرد، با شیوع کرونا مجالس ترحیم از مساجد بیرون رفت و فشار اقتصادی
بر مردم میزان کمک های مردم به مساجد را کاهش داده است.
به تعبیر صریح مساجد با گدایی اداره می شود./امور مساجد

اشتراک این خبر در :