با ابلاغی رسمی از سوی وزیر کشور، مهندس عیدی #شهردارسابقبهارستان بعنوان شهردار جدید بروجرد منصوب گردید.

یحیی عیدی، اولین شهردار بهارستان بود که سکانداری شهرداری در یک کلانشهر کشور را، در سوابق قبلی و کارنامه مدیریتی خود داشت…

“عیدی بیرانوند” تقریباً حدود یک سال کلید دار شهر یکصدوسی هزار نفری بهارستان و از جمله شهرداران پاکدست تاریخ بهارستان بود، که به دلیل تن ندادن ایشان به درخواست های نامشروع عده ای از پیمانکاران مختلف، بانفوذ و البته متصل به برخی اعضاء شورای شهر، یکباره و طوری ناگهانی برکنار شد، تا «داوود بحیرایی» جایگزین وی شهردار بهارستان گردد.

در کارنامه یکساله عیدی میتوان به اقداماتی همچون، پروژه هایی پارک کوهستان، باغ بانوان و اغلب پروژه های مشارکتی شهرداری بهارستان مثل؛ ماه نقره ای، آفرودلند و… نظیر اینها را نام برد که در زمان شهردار عیدی رقم خورده است.

اشتراک این خبر در :