معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان: تا پایان هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز در استان اصفهان واکسن کرونا را تزریق کردند، هیچ گزارشی مبنی بر بروز مشکل در دانش آموزان و افراد زیر ۱۸ سال در استان نداشته ایم. پایان هفته گذشته یک چهارم دانش آموزان اصفهانی واکسینه شدند، در حالی که پوشش واکسیناسیون دانش آموزان در شهرهای کوچک بیش از ۷۵ درصد است که امیدوار هستیم این اتفاق در همه نقاط استان اصفهان بیفتد تا به سطح ایمنی قابل قبولی در جامعه برسیم.

اشتراک این خبر در :