پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: درصد کل پوشش واکسیناسیون نوبت اول ۸۴.۵۸ درصد و نوبت دوم
۷۳.۲۳ برای افراد بالای ۱۲ سال تا دیروز ۲۳ دی ۱۴۰۰ گزارش شده. همچنین در مجموع
۱۷.۵۶
درصد افراد بالای ۱۸ سال در استان اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی این گروه سنی نیز
۱۸.۵۸ درصد اعلام شده است.

اشتراک این خبر در :