مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:۲۰ هزار هکتار از باغات در معرض تنش آبی بودند و تلاش های زیادی شد تا مشکلات کاهش یابد. بسیاری از طرحهای آبرسانی به استان با مشکل مواجه هستند، اما هیچ کدام از کمبودها باعث نشد مجموعه جهاد کشاورزی از تلاشهای خود بکاهد بلکه با قدرت به کار خود ادامه داد و نتایج خوبی هم حاصل شد.

اشتراک این خبر در :