آذر کیوان امیرپور، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:
پایش اطلاعات ثبت شده بیش از ۳۹۶ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی استان در سامانه “کوچ” نشان می دهد۲۳ درصد از دانش آموزان جامعه هدف استان اضافه وزن و چاقی دارند و این مشکلات، پیامد در خانه ماندن
و کم تحرکی دانش آموزان است.در طرح “کوچ” دانستنی های چاقی و لاغری دانش آموزان با همکار معلمان ورزش و خانواده ها جمع آوری شد. طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان (کوچ) یکی از ۲۵ طرح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که از مهرماه ۱۳۹۶ آغاز شد و مشخصات قد و وزن تمام دانش آموزان مقطع
ابتدایی استان در این سامانه ثبت شده است.

اشتراک این خبر در :