محمد علی اکبری، سخنگوی توزیع برق شهرستان اصفهان: , الگوی مصرف برای فصول گرم سال ۳۰۰ کیلو وات در ماه و در فصول سرد ۲۰۰ کیلووات است که اگر مشترکان تا این میزان مصرف داشته باشند خوش مصرف محسوب می شوند و مشترکان پرمصرف کسانی هستند که بیش از این میزان در هر ماه استفاده کنند. از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۴ هزار مشترک پرمصرف در استان جریمه شدند، به منظور حمایت از مشترکان کم مصرف و تنبیه مشترکان پرمصرف بنا به دستورالعمل وزارت نیرو ۱۶ درصد به قبض مشترکان پرمصرف اضافه شده است. هرسال هفت درصد قیمت برق افزایش می یابد و برای مشترکانی که پرمصرف هستند ۱۶ درصد نیز جریمه در قبوض برق اعمال می شود. برخی مشترکان پرمصرف نسبت به افزایش مبالغ قبوض برق معترض بودند. – برمبنای الگوی کم مصرفی یا طرح برق امید نیز مشترکانی که ماه های گرم سال ۱۰۰ کیلووات و در فصول سرد ۸۰ کیلووات درماه مصرف برق دارند، کم مصرف محسوب می شوند که از ابتدای سال تاکنون ۱۰۴ هزار نفر مشترک اصفهانی کم مصرف و ۵۴۴ هزار مشترک خوش مصرف شناسایی شدند. با گذر از پیک مصرف و شروع فصل سرد در اصفهان فعلا خاموشی نخواهیم داشت.

اشتراک این خبر در :