شماره تماس دفتر:۰۳۱۳۶۸۲۰۶۹۲

شماره تماس مدیر مسئول:۹۱۳۱۳۶۲۵۶۰

آدرس:

بهارستان،میدان ولیعصر،مجتمع تجاری مهدی،طبقه اول،دفتر نشریه بهارستان زیبا

اشتراک این خبر در :