استاندار اصفهان: استقبال از واکسیناسیون در استان اصفهان مطلوب نیست، به دنبال اقدامات ایجابی و سلبی هستیم تا واکسیناسیون استان را به ۸۰ درصد برسانیم؛ زیرا ۵۵ درصد جمعیت استان نوبت نخست و ۲۲ درصد نوبت دوم را تزریق کرده اند. معتقد هستیم مردم در هفته گذشته برای شرکت در مراسم عزاداری از واکسیناسیون کمتر استقبال کردند اما در آینده نیز محدودیت هایی را برای مردم و هم برای کارمندان اداری به منظور افزایش دریافت واکسن اعمال خواهیم کرد. سمیرم اولین شهرستان موفق استان اصفهان در زمینه تزریق واکسن است، ۷۰درصد جمعیت شهری و روستایی این شهرستان واکسن تزریق کرده اند.

اشتراک این خبر در :