به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، در ۵ سال گذشته ۸ مدرسه ۱۰ تا ۱۸ کلاسه یعنی معادل ۱۵ سال قبل در این شهر جدید ساخته شده است.

این مدارس به نام های هشت بهشت، سپاهان، حکیم فردوسی، زنده رود، حجاب، شهید حججی، مهندس کازرونی و دکتر کامروا توسط شرکت عمران بهارستان در این شهر جدید ساخته شده است.
برای ساخت و تجهیز هر کدام از این مدارس، از ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه شده است. تمام این مدارس با طرح ها و استانداردهای روز نوسازی مدارس کشور ساخته شده و با تجهیزات کامل شامل میز، صندلی، نیمکت، تخته و… تحویل آموزش و پرورش شده و هم اکنون پذیرای دانش آموزان عزیز دختر و پسر بهارستانی است.
از جمله این مدارس می توان به مدارس زیر اشاره کرد:
مدرسه هشت بهشت
۱۲ کلاسه با ۲۹۰۰ متر مربع مساحت و هزینه ۲۳ میلیارد ریال
مدرسه سپاهان
۱۴ کلاسه با ۳۵۷۷ متر مربع مساحت و هزینه ۱۷ میلیارد ریال
مدرسه حکیم فردوسی
۱۲ کلاسه با ۳۵۶۷ متر مربع مساحت و هزینه ۲۱ میلیارد ریال
مدرسه زنده رود
۱۵ کلاسه با ۲۳۸۰ متر مربع مساحت و هزینه ۱۶.۵ میلیارد ریال
مدرسه حجاب
۱۸ کلاسه با ۳۵۶۲ متر مربع مساحت و هزینه ۲۰میلیارد ریال
مدرسه شهید حججی
۱۵ کلاسه با ۴۸۰۸ متر مربع مساحت و هزینه ۱۸.۵ میلیارد ریال
مدرسه مهندس کازرونی
۱۲ کلاسه با ۳۵۳۴ متر مربع مساحت و هزینه ۲۰ میلیارد ریال
مدرسه دکتر کامروا
۱۲ کلاسه با ۲۳۸۱ متر مربع مساحت

همچنین شرکت عمران بهارستان در اقدامی خیرخواهانه مدرسه امام علی (ع) روستای کیچی را بنا به درخواست مردم و احتمال آسیب به دانش آموزان عزیز این روستای همسایه ی بهارستان بازسازی کرد و در اختیار قرار داد.

اشتراک این خبر در :