مهدی احمدی مدیر امور مالی و ذیحساب شهرداری بهارستان شد .

محسن توکلی دبیر سرویس اجتماعی: در جدید ترین تغییر سال ۱۴۰۲ طی ابلاغ حکمی از سوی محمد شبانی شهردار ، مهدی احمدی بعنوان مدیر امور مالی و ذیحساب شهرداری بهارستان بجای...

ادامه مطلب ...