رونمـایی از فـاز نخست احداث بیمـارستـان ۲۵۰ تخت‌خوابـی شهر بهارستـان

رونمایی از فاز اول طرح احداث بیمارستان شهر بهارستان در ادامه ی پیگیری های "شرکت عمران بهارستان" برای احداث بیمارستان ۲۵۰ تخت خوابی در این شهر، روز گذشته جلسه...

ادامه مطلب ...