دعوای ناتمام مسافر و راننده تاکسی / اخذ کرایه بیشتر از نرخ مصوب و خلاف قانون

محسن توکلی دبیر سرویس اجتماعی: عدم نظارت کافیِ دستگاه‌های متولی و اخذ مبالغی دلخواه توسط رانندگان تاکسی درون شهری، بعنوان کرایه از مسافر، علت اصلی هرج و مرج و...

ادامه مطلب ...